Average Price History
 • 7 days

  $9.73

 • 30 days

  $8.50

 • 60 days

  $8.11

 • 90 days

  $8.59

 • 180 days

  $9.09

 • 360 days

  $9.12

Price - Units Sold
 • $11.501957
 • $8.00971
 • $16.50860
 • $14.50771
 • $15.50669
 • $9.00578
 • $7.50530
 • $7.00502
 • $12.50430
 • $15.00413