Average Price History
 • 7 days

  $9.38

 • 30 days

  $9.58

 • 60 days

  $10.27

 • 90 days

  $9.86

 • 180 days

  $9.75

 • 360 days

  $9.76

Price - Units Sold
 • $11.501957
 • $16.50860
 • $14.50771
 • $8.00700
 • $15.50669
 • $9.00463
 • $7.00452
 • $12.50430
 • $15.00413
 • $10.50294