Rugged (Orange) - Kar98k
Rugged (Orange) - Kar98k
Average Price History
 • 7 days

  $0.03

 • 30 days

  $0.03

 • 60 days

  $0.03

 • 90 days

  $0.03

 • 180 days

  $0.03

 • 360 days

  $0.03

Price - Units Sold
 • $0.03596776
 • $0.0569983
 • $0.0468960
 • $0.0659832
 • $0.0749694
 • $0.0845179
 • $0.0935949
 • $0.8127753
 • $0.8227722
 • $0.7925460